Alle nieuwsberichten

WMK Culuureducatiescan

Cultuureducatiescan in WMK

In WMK vindt u de Cultuureducatiescan. Dit is een zelfevaluatie-instrument om globaal zicht te krijgen op de kwaliteit van een aantal cultuur-thema’s. U vindt in de ‘bibliotheek’ onderstaande zelf aan te passen scans en vragenlijsten: Cultuurscan Schoolbestuur Cultuurscan Schoolleider Cultuurscan Schoolteam (Quickscan) Cultuurscan Schoolteam (Diagnose) Beeldend Onderwijs Dans Drama Erfgoededucatie Muziek Voor gespecialiseerde training en…
Read more

Nieuwe vragenlijsten mentaal welbevinden

Voor de nieuwe module School Programma van Mijnschoolplan zijn aan WMK een aantal nieuwe vragenlijsten toegevoegd. Om grip te krijgen op het mentaal welbevinden van de leerlingen, hebben we vier vragenlijsten ontwikkeld en geplaatst op WMK: Vragenlijst Mentaal Welbevinden Leerlingen Vragenlijst Mentaal Welbevinden Ouders (over hun kind) Vragenlijst Mentaal Welbevinden Leraren (over hun leerlingen) Vragenlijst…
Read more

Nationaal programma onderwijs

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen. (ParnasSys)Schoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag…
Read more

Module Onderwijsachterstanden

Mijnschoolkwaliteit ondersteunt bij het onderwijsachterstandenbeleid van uw school. In Mijnschoolplan is de module Onderwijsachterstanden ontwikkeld. Daarin plaatsen we automatisch de meest actuele CBS-gegevens (achterstandsscores) en de toegekende bekostiging. Daarnaast krijgt de gebruiker ‘zwermen’ met de achterstandsscores in relatie tot de schoolweging, en overzichten van het aantal potentiële achterstandsleerlingen in de wijk. Scholen die Mijnschoolplan gebruiken…
Read more

WMK-vragenlijst-diversiteit

Nieuwe vragenlijst diversiteit

In WMK is de vragenlijst ‘Omgaan met diversiteit’ toegevoegd. Deze vragenlijst is gekoppeld met de module Onderwijsachterstanden in Mijnschoolplan. In deze module kunnen de gegevens worden opgehaald en voorzien ze van analyse en actiepunten in de module Onderwijsachterstanden.

Logo Inspectie van het Onderwijs

Onderwijsachterstanden in beeld

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid herzien. In plaats van de oude gewichtenregeling berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu per kind het risico op een onderwijsachterstand (kind-score). Op basis van deze scores krijgt u inzicht in mogelijke onderwijsachterstanden en op basis hiervan keert de overheid middelen uit…
Read more

Mijnschoolteam gesprekkencyclus

Nu grip op de hele gesprekkencyclus

Tot nu toe heeft u Mijnschoolteam ingezet als observatietool voor leraren en om de ontwikkeling van uw team in beeld te brengen. Vanaf nu krijgt u met Mijnschoolteam grip op de hele gesprekkencylcus. Naast het observeren en het in beeld brengen van de ontwikkelingen binnen uw team, plant en coördineert u hiermee ook de afspraken…
Read more

Schoolweging en referentieniveaus nu in schoolrapportage

De nieuwe schoolrapportage in Mijnschoolplan is nog maar net beschikbaar en nu al verder uitgebreid. De rapportage is nu heel compleet en biedt heel veel aanvullende informatie, vooral wanneer u de gekoppelde ParnasSys versie gebruikt. Wilt u bijvoorbeeld een analyse maken met betrekking tot de referentieniveaus? De schoolrapportage geeft nu up to date informatie over…
Read more

Hoe maak je gebruik van de nieuwe schoolrapportage?

Hoe kun je gebruik maken van de nieuwe schoolrapportage binnen Mijnschoolplan? Je kunt ieder hoofdstuk apart printen en analyseren Je kunt je bestuur(der) optimaal informeren over één of meer hoofdstukken Alle kengetallen van de school overzichtelijk in één module Je kunt op basis van de gegevens het gesprek met de inspectie aangaan (bij een schoolbezoek)…
Read more

Maak nu eenvoudig een eigen schoolrapportage

Met behulp van het instrument Mijnschoolplan kunnen scholen op een eenvoudige manier hun eigen schoolplan en hun jaarplannen en jaarverslagen ontwikkelen. Maar het biedt zo veel meer. Via de switchknop Documenten (rechtsboven in de navigatiebalk) kan een school bijvoorbeeld een scholingsplan, een professioneel statuut, of een schoolondersteuningsprofiel ontwikkelen. Helemaal nieuw in dit rijtje is de…
Read more