Nieuwe vragenlijsten Burgerschap en Veiligheid

Nieuwe vragenlijsten Burgerschap en Veiligheid

Op WMK zijn de volgende nieuwe vragenlijsten toegevoegd:

  • Schooldiagnose ‘Burgerschap’
  • Schooldiagnose is toegevoegd: ‘IJkpunten Burgerschapsonderwijs’
  • Vragenlijst Waarborgen Positief Werkklimaat
  • Schooldiagnose Zelfevaluatiescan Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Deze vragenlijsten zijn gekoppeld met de module Burgerschap en de module Veiligheidsplan in Mijnschoolplan.