Nieuwe module Veiligheidsplan in Mijnschoolplan

Nieuwe module Veiligheidsplan in Mijnschoolplan

Rechtsboven in uw Mijnschoolplan-omgeving onder de knop ‘Modules’ vindt u vanaf nu de module ‘Veiligheidsplan’ die u aan kunt vinken en openen.

Scholen zijn conform de CAO primair onderwijs verplicht om een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dit plan wordt ook wel het (school)veiligheidsplan genoemd. In dit document beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt. Zowel de preventieve als de curatieve maatregelen dienen in het veiligheidsplan te worden beschreven.
 
De module bestaat uit:

  • werkbladen
  • basiskwaliteit
  • nulmeting
  • voorbeeldteksten

In het Veiligheidsplan vindt u een groot aantal werkbladen (gebaseerd op arbocataloguspo.nl)

Het Veiligheidsplan bestaat uit hoofdstukken en paragrafen die voorzien zijn van voorbeeldteksten.

Gebruikt u ook WMK? In WMK zijn deze twee nieuwe lijsten toegevoegd en gekoppeld met het Veiligheidsplan:

  • Waarborgen Positief Werkklimaat
  • Schooldiagnose Zelfevaluatiescan Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)