Onsbeleidsplan is vernieuwd

Onsbeleidsplan is vernieuwd

Vanaf nu is er een nieuwe versie van Onsbeleidsplan beschikbaar, inclusief een nieuwe planperiode. Alles staat klaar voor besturen om aan de slag te gaan met het nieuwe strategisch beleidsplan. De werkwijze blijft hetzelfde en het ziet eruit zoals de gebruikers gewend zijn. Wel zijn er diverse nieuwe functionaliteiten en inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd.

Het onderdeel Basiskwaliteit
Het onderdeel Basiskwaliteit

Basiskwaliteit

Het onderdeel ‘Basiskwaliteit’ is gebaseerd op het nieuwe waarderingskader en hierin zijn de volgende indicatoren voor besturen verwerkt:

 • BKA1 Besturing Kwaliteitszorg en ambitie
 • BKA2 Besturing Uitvoering en kwaliteitscultuur
 • BKA3 Besturing Evaluatie, verantwoording en dialoog
het onderdeel Stelselkwaliteit
Het onderdeel Stelselkwaliteit

Stelselkwaliteit

Dit onderdeel is nieuw toegevoegd. Hierin kunt u scoren in welke mate u en uw scholen er in slagen om voor alle leerlingen bij te dragen aan de realisatie van de kernfuncties van het onderwijs:

 • SK1 Kernfunctie Kwalificatie
 • SK2 Kernfunctie Socialisatie
 • SK3 Kernfunctie Allocatie
 • SK4 Voorwaarden

Beleidsplan

Vanaf nu heeft u de mogelijkheid zelf hoofdstukken toe te voegen aan uw beleidsplan.Naast uw eigen teksten uit uw vorige planperiode treft u nieuwe voorbeeldteksten aan, op basis van het nieuwe bestuurskader. Op deze wijze kunt u eenvoudig en snel komen tot nieuwe beleidsteksten.
U vindt in het beleidsplan een aantal nieuwe paragrafen, zoals:

 • Burgerschap
 • Gelijke kansen geven
 • Digitale technologie
 • Privacy

Op het gebied van kwaliteitsindicatoren, beoordeling en actiepunten zijn de paragrafen gekoppeld met WMK-BM.

Het Onderdeel beleidsplan
Het onderdeel Beleidsplan

Actiepunten en monitoring

Er zijn een aantal mogelijkheden om zicht te houden op de actiepunten van uzelf en van uw scholen. Onsbeleidsplan biedt u de volgende totaaloverzichten:

 • basiskwaliteit van de scholen
 • grote ontwikkeldoelen van de scholen
 • parels van de scholen
 • de actiepunten uit Onsbeleidsplan voor de scholen

Een voorbeeld van het laatste overzicht vindt in onderstaande afbeelding. Als scholen komend schooljaar hun nieuwe (gekoppelde) Mijnschoolplan-periode starten ziet u met de icoontjes in dit overzicht een actueel overzicht van de status van alle actiepunten op schoolniveau.

Het overzicht actiepunten uit Onsbeleidsplan voor scholen
Het overzicht actiepunten uit Onsbeleidsplan voor scholen

Samenwerken aan actiepunten in werkgroepen

In de nieuwe versie van Onsbeleidsplan zijn de actiepunten toe te kennen aan werkgroepen. U kunt hiermee de uitwerking en verslaglegging geheel of gedeeltelijk in handen van een aantal medewerkers leggen. U kunt zelf werkgroepen aanmaken, deze koppelen aan collega’s en actiepunten. De voortgang volgt u via het onderdeel ‘Monitors’.

Werkgroepen in Onsbeleidsplan
Werkgroepen in Onsbeleidsplan