Werken Met Kwaliteit (WMK)

WMK : Onderzoek onderwijskwaliteit

Met WMK onderzoekt en meet u de onderwijskwaliteit van uw school. U maakt zelf kwaliteitskaarten aan en bepaalt thema’s voor kwaliteitszorg om verder te onderzoeken en ontwikkelen, zowel op korte als lange termijn. Ook stimuleert WMK om met de resultaten aan de slag te gaan en in combinatie met Mijnschoolplan neemt u de beoordelingen en actiepunten automatisch op in de school- en jaarplannen. Gebruikt uw school ParnasSys? Kijk dan bij Schoolontwikkeling van ParnasSys.

Wat vindt u in WMK?

De belangrijkste functies van WMK op een rij.

Basiskwaliteit en eigen kwaliteit

WMK geeft u de modules om zicht te houden op de basis- en eigen kwaliteit. Met ‘Basiskwaliteit’ stelt u vast of u de basiskwaliteit (conform het laatste onderzoekskader van de inspectie) levert. Met de Quickscan en Schooldiagnose krijgt u zicht op de kwaliteit van eigen kwaliteitsaspecten.

Metingen

Binnnen WMK kunt u de kwaliteit van de school meten met behulp van een QuickScan (globaal inzicht), een Schooldiagnose (gedetailleerd inzicht) en een vragenlijst of peiling. Met de laatste meet u heel snel de mening over een bepaald onderwerp.

Resultaten

Resultaten van uw metingen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. U kunt een compleet rapport downloaden, maar ook kiezen voor een poster om een samenvatting van de resultaten of relevante quotes op aantrekkelijke wijze te delen in bijvoorbeeld een vergadering of met ouders.

Veiligheid

Met WMK monitort u eenvoudig de sociale veiligheid volgens de laaste inspectie-eisen en levert u de resultaten eenvoudig aan. Met behulp van de WMK module ‘Veiligheid’ kunt u uw school scoren op ‘veiligheid’ en op basis van de uitslagen een plan opstellen.

Altijd een WMK versie die bij uw school past

WMK is voor diverse onderwijsvormen beschikbaar.
WMK-PO (Primair Onderwijs), WMK-SO (Speciaal Onderwijs), WMK-VO (Voortgezet Onderwijs) bevatten onderdelen die specifiek ingericht zijn voor deze onderwijssoorten.

Meer weten? Neem contact op

WMK in het kort

Eenvoudig vragenlijsten inplannen en verzenden
Ontwerp vragenlijsten voor het onderzoeken van eigen ambities
Handige rapportages met scores en actiepunten, nu ook in de vorm van een poster
Ruime bibliotheek met (gevalideerde) vragenlijsten en zelfevaluaties
Werk volgens de laatste toezichtkaders
Koppelingen met ParnasSys, Ultimview, Parro en Mijnschoolplan

Er is ook een versie voor besturen!

Lees meer over WMK-BM

WMK maakt onderdeel uit van Schoolontwikkeling

Met het pakket Schoolontwikkeling van ParnasSys legt u een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van uw school. De module bestaat uit de instrumenten WMK en Mijnschoolplan, met koppelingen naar ParnasSys, Ultimview en Zien!. Hierdoor bent u in staat duurzaam te werken aan schoolontwikkeling. Voor scholen die gebruik maken van dit pakket is er ook een koppeling met de oudercommunicatie app Parro beschikbaar.

Deze module is alleen beschikbaar voor scholen met ParnasSys. Meer weten en bestellen?