ESIS koppeling

Mijnschoolkwaliteit koppelt op verschillende vlakken met ESIS.

Mijnschoolplan en ESIS

Met de koppeling tussen ESIS en Mijnschoolplan worden er schoolopbrengsten binnen gehaald die in de schoolrapportage van Mijnschoolplan opgenomen kunnen worden.

Webinar Schoolkwaliteit ESIS

Dat gaat op dit moment om de volgende data:

  • Eindresultaten: De scores op de eindresultaten en de behaalde referentieniveaus. Deze tonen we in de bijvoorbeeld schoolrapportage in het hoofdstuk Eindresultaten.
  • Tussenresultaten: De gemiddelde vaardigheidsscores op de CITO tussentoetsen. Deze tonen we in de schoolrapportage in het hoofdstuk Tussenresultaten. Het betreft op dit moment alleen de CITO resultaten en nog niet de andere toetsaanbieders. Deze staan in een andere fase gepland.
  • VO-adviezen: De verschillende schooladviezen die gegeven zijn. Deze tonen we in de schoolrapportage bij Adviezen vervolgonderwijs 
  • Leerlingaantallen: Overzicht van de aantallen leerlingen per leerjaar.
  • Doublures en versnellers: Het aantal doublures en versnellers. Deze tonen we in de schoolrapportage bij Doorstroom.

Het betreft Fase 1 van de koppeling. De data zal verder uitgebreid gaan worden.

Deze koppeling vanuit Mijnschoolplan kost € 60,- (excl. BTW) per BRIN per jaar. ESIS rekent ook een bedrag voor de koppeling. Deze prijs vindt u daar waar u in ESIS de koppeling activeert.

Scholen kunnen in ESIS onder Beheer > Koppelingen, zelf de koppeling activeren. Deze koppeling heet ‘MijnSchoolplan (KWEST) Fase1’. Een school stelt zelf een verificatiecode op en stuurt deze naar de helpdesk van Mijnschoolpan (helpdesk@mijnschoolplan.nl). Deze wordt vervolgens door Mijnschoolplan geactiveerd. Van de uitgever (Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum) ontvangt u vervolgens een factuur voor de koppeling. Een volgende keer wordt het bedrag voor deze koppeling meegenomen op de jaarfactuur.

WMK en ESIS

Er wordt ook gekeken naar een koppeling tussen ESIS en WMK. Dit betreft een koppeling van e-mailadressen. Er hoeft daardoor niet meer met een CSV bestand gewerkt te worden, maar WMK haalt de benodigde adressen rechtstreeks uit ESIS. Deze koppeling kost € 60,- (excl. BTW) per BRIN per jaar. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer deze koppeling gereed is, laat het dan weten.