Beleidsmodule begaafdheid

Beleidsmodule begaafdheid

Vanaf april 2023 heeft iedere gebruiker van Mijnschoolplan automatisch toegang
tot de beleidsmodule begaafdheid. De beleidsmodule begaafdheid helpt je met je beleidsplan begaafdheid en is samen met Sylvia Drent (auteur van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid) ontwikkeld en gekoppeld aan DHH.

Beleidsplan begaafheid

Wat houdt de beleidsmodule begaafdheid  en het beleidsplan begaafdheid in?

De beleidsmodule begaafdheid helpt je op diverse vlakken:

Voorbereiding en ondersteuning

Documenten en tools om het hele team mee te nemen in de visie-ontwikkeling en de voorbereiding van het beleid.


Bibliotheek met achtergrond-informatie en documenten die ondersteunen bij het uitvoeren van het beleid (formats, tips en voorbeeldformulieren).

Beleidsplan met voorbeelden

Beleidsplan begaafdheid met een compleet voorbeeld beleidsplan geschreven vanuit de werkwijze van DHH en suggesties voor actiepunten en bijlagen. Je kunt teksten overnemen, aanvullen en zelf schrijven. Gebruikers van DHH kunnen in het plan directe links opnemen naar schoolspecifieke documenten in DHH.

Implementatie en opvolging

Actiepunten en jaarplannen: De aangegeven actiepunten kun je zelf prioriteren en verdelen over de schooljaren. In Mijnschoolplan is het mogelijk om er vervolgens in het jaarplan een actieplan en een werkgroep aan te koppelen.


Monitors: Hier is per actiepunt de voortgang zichtbaar, zodat je een analyse kunt maken van de voortgang, de conclusies kunt weergeven en interventies kunt plannen.

Alle onderdelen van de beleidsmodule begaafdheid

Met het team
Bibliotheek
Beleidsplan begaafdheid
Actiepunten
Jaarplannen
Monitors
Bijlagen
Statistieken (alleen voor gebruikers DHH)
Handleiding

Als eerste op de hoogte?

Wil je weten wanneer je gebruik kunt maken van de beleidsmodule begaafdheid en misschien deelnemen aan een webinar die je de mogelijkheden laat zien? Geeft het aan via onderstaande knop en we houden je op de hoogte.

Houd mij op de hoogte van de beleidsmodule begaafdheid

Gebruikt je school Mijnschoolplan én DHH?

Dan krijg je ook toegang tot statistieken op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze statistieken geven inzicht in het aantal leerlingen waarbij de quickscan, signalering of diagnostiek is doorlopen en de uitkomsten daarvan. Je kunt zien hoe vaak de verschillende onderdelen van DHH worden ingezet en zo nagaan op welke manier je nog meer uit het instrument kunt halen.

Leerkrachten hebben in DHH de beschikking over een overzicht van de leerlingen van hun groep en de directie (in Mijnschoolplan) over een schooloverzicht, dat eventueel ook gedeeld kan worden op bovenschools niveau.

Statistieken beleidsmodule begaafdheid