Module Beleidsplan begaafdheid

Module ‘Beleidsplan begaafdheid’

Iedere gebruiker van Mijnschoolplan heeft nu automatisch toegang
tot de module ‘Beleidsplan begaafdheid’. Deze module helpt je met je beleidsplan begaafdheid en is samen met Sylvia Drent (auteur van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid) ontwikkeld en gekoppeld aan DHH.

Beleidsplan begaafheid

Wat houdt de module ‘Beleidsplan begaafdheid’ in?

De module ‘Beleidsplan begaafdheid’ helpt je met het ontwikkelen van beleid rondom begaafdheid. Het stelt je in staat om beleid te formuleren, monitoren, evalueren en waar nodig bij te stellen. Zo zorg je ervoor dat je op een cyclische manier aan de slag gaat met begaafdheid binnen de kwaliteitscyclus van je school.

Voorbereiding en ondersteuning

Documenten en tools om het hele team mee te nemen in de visie-ontwikkeling en de voorbereiding van het beleid.


Bibliotheek met achtergrond-informatie en documenten die ondersteunen bij het uitvoeren van het beleid (formats, tips en voorbeeldformulieren).

Beleidsplan met voorbeelden

Beleidsplan begaafdheid met een compleet voorbeeld beleidsplan geschreven vanuit de werkwijze van DHH en suggesties voor actiepunten en bijlagen. Je kunt teksten overnemen, aanvullen en zelf schrijven. Gebruikers van DHH kunnen in het plan directe links opnemen naar schoolspecifieke documenten in DHH.

Implementatie en opvolging

Actiepunten en jaarplannen: De aangegeven actiepunten kun je zelf prioriteren en verdelen over de schooljaren. In Mijnschoolplan is het mogelijk om er vervolgens in het jaarplan een actieplan en een werkgroep aan te koppelen.


Monitors: Hier is per actiepunt de voortgang zichtbaar, zodat je een analyse kunt maken van de voortgang, de conclusies kunt weergeven en interventies kunt plannen.

Alle onderdelen van de beleidsmodule begaafdheid

Met het team
Bibliotheek
Beleidsplan begaafdheid
Actiepunten
Jaarplannen
Monitors
Bijlagen
Statistieken (alleen voor gebruikers DHH)
Handleiding

Meer weten?

Wil je meer weten over de module ‘Beleidsplan begaafdheid’ en deelnemen aan een webinar die je de mogelijkheden laat zien? Gebruik je ParnasSys? Dan laat het webinar ‘Nieuwe functies in Schoolkwaliteit van ParnasSys’ ondermeer deze nieuwe module zien. Je meldt je hiervoor aan met onderstaande rode knop. Gebruik je geen ParnasSys, neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Neem deel aan webinar ‘Nieuwe functies in Schoolkwaliteit van ParnasSys’

Gebruikt je school Mijnschoolplan én DHH?

Dan kun je in het beleidsplan directe links opnemen naar schoolspecifieke documenten in DHH, zoals compactingrichtlijnen en materiaalresencies. In juni vindt er een update van DHH plaats waardoor gebruikers statistieken krijgen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Leerkrachten hebben dan in DHH de beschikking over een overzicht van de leerlingen van hun groep (de intern begeleider heeft een overzicht over alle groepen) en voor de directie is een overzicht op schoolniveau opgenomen. Deze kan eventueel gedeeld worden met het bestuur. De statistieken op schoolniveau worden binnen Mijnschoolplan opgenomen in de ‘Schoolrapportage’. Lees verder over DHH.

Statistieken beleidsmodule begaafdheid