Werken Met Kwaliteit bestuur (WMK-BM)

WMK-BM : Onderzoek onderwijskwaliteit op bestuursniveau

WMK-BM is een instrument om te meten of het bovenschools management en de scholen voldoende kwaliteit hebben. Het bovenschools management kan vragenlijsten uitzetten richting de scholen om grip te krijgen op de kwaliteit van de organisatie en/of de scholen. Afname van de vragenlijsten geeft een rapport met grafieken en uitslagen, sterke en zwakke kanten en ideeën voor verbeterplannen. De scores van de scholen worden naast elkaar gepresenteerd én beoordelingen en actiepunten worden automatisch opgenomen in het strategische beleidsplan.

Gebruikt uw school ParnasSys? Kijk dan bij Schoolontwikkeling bovenschools van ParnasSys.

Wat vindt u in WMK-BM?

De belangrijkste functies in WMK-BM op een rij.

Zelfevaluatie door bestuur

Met behulp van de Quick Scan (globaal onderzoek) en/of de Diagnose (gedetailleerd onderzoek) kunt u een zelfevaluatie uitvoeren met een rapport als resultaat. Op basis van het rapport kunnen verbeterpunten worden vastgesteld. Via WMK-BM kunt u kwaliteit vaststellen op verschillende beleidsterreinen.

Vaststellen van de kwaliteit

Het bovenschools management kan vragenlijsten uitzetten om grip te krijgen op de kwaliteit van de organisatie en/of de scholen. In WMK-BM staan verschillende (voorbeeld)vragenlijsten klaar. Afname van de vragenlijsten geeft een rapport als resultaat met grafieken en uitslagen, sterke en zwakke kanten en ideeën voor verbeterplannen.

Samenwerking bestuur en school

Met WMK-BM is het mogelijk om centraal een QuickScan, een Diagnose of een Vragenlijst op te stellen en deze automatisch te transporteren naar de aangesloten WMK-omgevingen van de scholen. De scores van de scholen worden naast elkaar gezet, zodat het mogelijk wordt scholen met elkaar te vergelijken.

Samenwerking met Onsbeleidsplan

 Gedurende de cyclus onderzoekt u de beschreven beleidsterreinen met WMK-BM. De beoordelingen en actiepunten die hieruit voortkomen kunt u in Onsbeleidsplan met één druk op de knop toevoegen in de beleids- en jaarplannen.

WMK-BM in het kort

 
Vaststellen van eigen aspecten van kwaliteit door het bestuur
 
Centraal vragenlijsten ontwikkelen en distribueren naar scholen
 
Inzicht in de kwaliteit van het bestuur en de scholen
 
Ruime bibliotheek met (gevalideerde) vragenlijsten en zelfevaluaties
 
Werk volgens de laatste toezichtkaders
 
Werkt nauw samen met WMK en Onsbeleidsplan

Er is ook een versie voor scholen!

Lees meer over WMK