Werk op uw manier aan schoolkwaliteit


Als schoolleider weet uw wat uw school nodig heeft. U kent de leerlingen, het team en de wijk. U weet wat realistische ambities zijn en met welke uitdagingen u te maken heeft. U wilt bepalen op welke manier u het kwaliteitsbeleid vorm geeft en u wilt zelf kwaliteitsdoelen formuleren, monitoren en realiseren. Met ‘Mijnschoolkwaliteit’ bieden we u alle hulpmiddelen om dit zelf te kunnen doen. Passend bij iedere visie op kwaliteitszorg. Bewezen instrumenten voor het meten en onderzoeken van de onderwijskwaliteit. Voor het verbeteren van de school, van het team en om beter te kunnen sturen.

PLANNEN

Met Mijnschoolplan (en Onsbeleidsplan voor het bestuur) maakt u snel en eenvoudig uw schoolplan, de jaarplannen en jaarverslagen. Doordat u de acties over het team en in de tijd kunt verdelen, stimuleert Mijnschoolplan uw school zelfs om de hele kwaliteitscyclus te blijven werken aan de verbeterpunten.

Lees meer…
SCHOOLONTWIKKELING

Met WMK (en WMK-BM voor het bestuur) meet en onderzoekt u de kwaliteit met behulp van vragenlijsten en analyseert u de opbrengsten. WMK geeft u de mogelijkheid om de basiskwaliteit en eigen ambities in beeld te brengen en verbeterpunten vast te stellen.

Lees meer…
LERAARONTWIKKELING

De kwaliteit van de leraar is van groot belang voor het optimaal leren van de leerlingen. De begeleiding en de ontwikkeling van de leraren van de school is daarom een belangrijke functie van de schoolleider. De modules WMK en Mijnschoolteam ondersteunen schoolleiders hierbij. Lees meer…

Lees meer…

Gebruiken binnen ParnasSys?

De modules van Mijnschoolkwaliteit zijn ook beschikbaar binnen ParnasSys. Dit levert vele handige koppelingen en overzichten op en neemt u veel dubbel werk uit handen.

Lees verder

Veel tevreden gebruikers

Meer dan de helft van alle basisscholen maakt al gebruik van de modules van schoolkwaliteit.

scholen maken gebruik
van wmk

scholen gebruiken mijnschoolplan

besturen maken gebruik van mijnschoolkwaliteit

Blijf op de hoogte van schoolkwaliteit