Werk op uw manier aan schoolkwaliteit

Schoolkwaliteit is overal voelbaar: in de klas, in de gang en op het schoolplein. Samen met het team streeft u naar een optimale omgeving om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen. Dan zijn ook de resultaten als school goed. Maar hoe weet u precies hoe het ervoor staat? Waar gaat het goed en waar kan het beter? Zet u met uw collega's de juiste stappen?
De modules van Mijnschoolkwaliteit geven leraren, directeuren en bestuurders de instrumenten om hun ambities te formuleren en zelf de voortgang te monitoren. Benoemen van actiepunten in het schoolplan, het analyseren van onderwijsopbrengsten of het meten van de tevredenheid. Met Mijnschoolkwaliteit verhoogt en borgt u de kwaliteit van uw school.

Ontwikkeling van de school

Cyclisch analyseren, meten en werken aan de basis- en eigen kwaliteit van de school doet u met Werken Met Kwaliteit.
Lees meer over WMK

Teamontwikkeling

Met Mijnschoolteam werkt u continue aan de ontwikkeling van uw team en heeft u grip op de hele gesprekkencylcus.
Lees meer over Mijnschoolteam

Ontwikkeling van resultaten

Mijnschoolplan helpt u bij het realiseren van (eigen) normen en ambities en het analyseren en verbeteren van uw resultaten.
Lees meer over Mijnschoolplan

Gebruiken binnen ParnasSys?

De instrumenten van Mijnschoolkwaliteit zijn ook beschikbaar binnen ParnasSys. Dit levert vele handige koppelingen en overzichten op en neemt u veel dubbel werk uit handen.

Lees verder

Laatste nieuws over schoolkwaliteit

NPO-rapportage beschikbaar voor besturen

Binnen Onsbeleidsplan is de NPO-rapportage toegevoegd. Dit houdt in dat besturen voor de scholen die gebruik maken van de module School Programma actueel inzicht hebt in de gekozen interventies en[…]

Read more
School Programma menukaart

Menukaart met interventies compleet beschikbaar

In het School Programma binnen Mijnschoolplan analyseert u de cognitieve en de sociale ontwikkeling van uw groepen en uw leerlingen. Uit de analyses komen diverse actiepunten naar voren waarmee u[…]

Read more
WMK sociale veiligheid poster

Veiligheid op school

Van scholen wordt verwacht dat zij beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van de leerlingen, het welbevinden en de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren. Tevens dient er een coördinator[…]

Read more

Veel tevreden gebruikers

Meer dan de helft van alle basisscholen maakt al gebruik van de instrumenten van Mijnschoolkwaliteit.

scholen maken gebruik van wmk

scholen gebruiken mijnschoolplan

besturen maken gebruik van mijnschoolkwaliteit

Blijf op de hoogte van schoolkwaliteit