Mijnschoolteam

Mijnschoolteam: Werken aan professionalisering

Met Mijnschoolteam legt u gedetailleerd de kwaliteiten van de leerkrachten en het team vast. Dit helpt de schoolleider bij de keuze voor de juiste initiatieven om individuele leerkrachten en het team steeds verder te ontwikkelen. Observeren van medewerkers doet u door gebruik te maken van verschillende kijkwijzers. Er zijn drie standaard kijkwijzers, maar een eigen kijkwijzer is ook samen te stellen waarin bijvoorbeeld kwaliteitskaarten uit WMK terugkomen. Door gebruik te maken van de koppeling met WMK zorgt u dat de personeelsontwikkeling is afgestemd op de schooldoelen. Gebruikt uw school ParnasSys? Kijk dan bij Teamontwikkeling van ParnasSys.

Mijnschoolteam scherm

Wat vindt u in Mijnschoolteam?

De belangrijkste functies in Mijnschoolteam op een rij.

Agenda om afspraken te plannen

Mijnschoolteam ondersteunt u zowel bij het observeren van de leraren als het faciliteren van de gesprekkencyclus. Voor beide onderwerpen plant u vanuit een centrale agenda de groepsbezoeken en de individuele gesprekken. Deze individuele gesprekken kunnen gericht zijn op ontwikkeling of beoordeling. Zo zijn alle activiteiten rondom teamontwikkeling in beeld voor u als schoolleider.

Bibliotheek met kijkwijzers en formulieren

In de bibliotheek vindt u diverse kijkwijzers die u kunt inzetten bij uw observaties. Uiteraard maakt u er ook makkelijk eentje zelf, of past er eentje aan. Met deze kijkwijzers kunt u direct de scores bijhouden op telefoon of tablet. Er is een kijkwijzer die gebruik maakt van de CAO-criteria en eentje die gebruik maakt van de inspectie-eisen. Mijnschoolteam maakt dus gebruik van gevalideerde criteria. Ook vindt u er een aantal formulieren, zoals voor een nagesprek lesobervatie, ontwikkelgesprek of beoordelingsgesprek.

Teamfoto voor het maken van keuzes

Het vastleggen van alle observaties resulteert in een zogenaamde teamfoto, deze geeft op zowel individueel alsook op teamniveau inzicht in de ontwikkeling van uw team. Daarmee krijgt u houvast om besluiten te nemen over de persoonlijke ontwikkeling van teamleden met bijvoorbeeld extra individuele begeleiding, scholing of het versnellen van iemands loopbaan.

Persoonlijk dossier voor de leraar

Met behulp van standaard of eigen kijkwijzers observeert u leraren in hun dagelijks handelen. De standaard kijkwijzers zijn gebaseerd op de CAO en inspectie-eisen. Eigen kijkwijzers maakt u eenvoudig zelf. Heeft uw school bijvoorbeeld doelen ten aanzien van de 21e-eeuwse vaardigheden, dan is het mogelijk om leraren gericht te observeren op hoe zij dit vertalen in de dagelijkse lessen. Ook is het mogelijk voor leraren om een zelfevaluatie te doen, of om collega´s elkaar te laten observeren. Het scoren van de kijkwijzers of vastleggen van de observaties kan met elk device (laptop, mobiel, tablet). Notities, foto’s en filmpjes zijn aan het dossier toe te voegen. Al deze informatie is vervolgens terug te vinden in het persoonlijke dossier.

Mijnschoolteam in het kort

Observeer leraren met eigen en standaard kijkwijzers
Centrale agenda voor de observatie- en gesprekkencyclus
Scoor kijkwijzers met behulp van telefoon of tablet
Stimuleer competentieontwikkeling bij ieder teamlid
Stel eigen kijkwijzers vast met kwaliteitskaarten uit WMK
Genereer teamoverzichten op basis van de bekwaamheidseisen

Teamontwikkeling

Met Teamontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit legt u gedetailleerd de kwaliteiten van de leraren en het team vast. Dit helpt u als schoolleider bij de keuze voor de juiste initiatieven om individuele leerkrachten en het team steeds verder te ontwikkelen. U kunt leerkrachten observeren door gebruik te maken van verschillende kijkwijzers. Er zijn drie standaard kijkwijzers, maar u kunt ook een eigen kijkwijzer samenstellen waarin bijvoorbeeld de kwaliteitskaarten van WMK terugkomen. Door gebruik te maken van de koppeling met WMK zorgt u dat de personeelsontwikkeling is afgestemd op de schooldoelen. Teamontwikkeling is alleen beschikbaar voor scholen met ParnasSys. Meer weten of Teamontwikkeling bestellen?