WMK is gekoppeld met Parro

WMK is gekoppeld met Parro

Duizenden scholen in Nederland maken gebruik van Parro van ParnsSys om de communicatie met ouders goed te stroomlijnen. Een vergelijkbare groep maakt gebruik van WMK om onder meer de oudertevredenheid te peilen. Beide zijn nu aan elkaar gekoppeld, zodat ouders en verzorgers nu ook via mobiel te bereiken voor dit soort metingen. 

De koppeling is exclusief beschikbaar voor scholen die gebruik maken van Schoolontwikkeling van Schoolkwaliteit van ParnasSys. Deze scholen kunnen bij het uitzetten van hun vragenlijst kiezen om deze direct via Parro in te laten vullen en een notificatie via Parro laten versturen. Dit vergroot de kans op een zo hoog mogelijke respons.

Nu we steeds vaker alles online doen, is het belangrijk dat websites, online documenten en mobiele applicaties voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. WMK is helemaal aangepast naar de internationale Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) om webcontent toegankelijker te maken. Door deze richtlijnen te volgen wordt content toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen en werken we aan inclusiviteit.