NPO verlengd in School Programma

NPO verlengd in School Programma

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is verlengd tot 2025. Scholen wordt gevraagd nu de schoolscan te actualiseren en het schoolprogramma bij te stellen. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar gesteld. Er is een aangepaste NPO menukaart gepubliceerd. Alle onderdelen linken nu door naar de toolkits: Toolkit Leren en Lesgeven en de Toolkit Jonge Kind.

De module School Programma in Mijnschoolplan is al aangepast op deze ontwikkelingen:

  • We gebruiken nu de naam NPO School Programma, dat is beter herkenbaar omdat de term NPO erin voorkomt.
  • De periode is met twee jaar verlengd, zodat u het ook kan gebruiken in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.
  • Alle teksten hebben een update gehad en de data van 2021-2022 zijn ingevoerd. De schoolscan is dus geactualiseerd.
  • Er zijn twee nieuwe interventies geplaatst in de menukaart, namelijk Fonemisch bewustzijn en Schrijfonderwijs. Beide interventies (menukaart) vallen in de categorie B: Effectievere inzet van onderwijs. Het is mogelijk om deze interventies te kiezen voor het jaar 2022-2023.

Vernieuwde handleiding

De handleiding van het NPO School Programma is bijgewerkt. U vindt deze rechtsboven onder uw icoon bij ‘Handleidingen’. Er zijn een aantal routes beschreven die u kunt volgen:

  • Meest uitgebreide variant: gebruik maken van vrijwel alle hoofdstukken en paragrafen van het NPO School Programma. 
  • Compacte variant: veel hoofdstukken en paragrafen uitzetten, extra paragrafen benutten en focussen op het formuleren van actiepunten. Analyses ophangen in de bijlagen. Bijvoorbeeld de gemaakte analyses in de Schoolrapportage
  • Zeer compacte variant: starten vanuit de knop Menukaart. Interventies kiezen en uitwerken. Analyses in een extra paragraaf bij Bijlagen

Wij blijven alle ontwikkelingen rond het Nationaal Programma Onderwijs nauwkeurig in de gaten houden. Uiteraard zullen we wijzigingen (bijvoorbeeld als er iets wijzigt in de menukaart) opnemen in de module NPO School Programma.

Tip van auteur Cees Bos: “Denk in massieve blokken”
“Ik zie veel scholen in een valkuil stappen, omdat ze een grote lijst met kleine actiepunten opstellen. Denkt u bij het kiezen van uw actiepunten niet te gedetailleerd. Elk actiepunt moet u uitwerken en denken in grotere delen bespaart u daarom veel werk”.