Update module Burgerschap in Mijnschoolplan

Update module Burgerschap in Mijnschoolplan

Met de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs heeft de overheid de wettelijke opdracht voor scholen aangescherpt. Om scholen daarbij te ondersteunen, is vorig najaar de module ‘Burgerschap’ opgenomen in Mijnschoolplan. Hier zijn nu inhoudelijk onderdelen aan toegevoegd.

De module Burgerschap Rechtsboven in uw Mijnschoolplan-omgeving onder de knop ‘Modules’ vindt u de module ‘Burgerschap’ die u aan kunt vinken en kunt openen. De module bevatte al een nulmeting om de beginsituatie vast te stellen. En u kon al het beleid vastleggen op basis van voorbeeldteksten.

De module is geüpdate en biedt vanaf nu nog meer inhoud. Naast het inspectiekader zijn er meer nieuwe publicaties in verwerkt, zoals bijvoorbeeld: https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/ijkpunten-voor-goed-burgerschapsonderwijs/.

Wat is er nog meer nieuw?

Werkbladen: Met achtergrondinformatie over burgerschap, inclusief werkbladen om met het team en dit onderwerp aan de slag te gaan.

Zelfevaluatie op basis van het inspectiekader: Onder de knop ‘Basiskwaliteit’ vindt u de zelfevaluatie met punten die specifiek van toepassing zijn op burgerschap.

Aanvullingen in het plan: Er zijn een aantal paragrafen aangevuld en er is een nieuw hoofdstuk ‘Kwaliteitscultuur’ toegevoegd.

Gebruikt u ook WMK? Dan is het goed om te weten, dat naast de schooldiagnose ‘Burgerschap’ er nu ook een nieuwe schooldiagnose is toegevoegd: ‘IJkpunten Burgerschapsonderwijs’.