Vragenlijsten voor diverse onderwijsconcepten in WMK

Vragenlijsten voor diverse onderwijsconcepten in WMK

De WMK bibliotheek biedt een grote variëteit aan standaard vragenlijsten en andere inhoud die aan te passen is aan uw schoolsituatie. Het materiaal is in te zetten om uw kwaliteit of de tevredenheid te meten. Wist je dat er ook vragenlijsten op maat beschikbaar zijn voor verschillende onderwijsconcepten als Dalton, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht (OGO) en Montessori onderwijs.

Binnen diverse onderdelen van WMK vind je de specifieke vragenlijsten en competentiesets in de WMK-bibliotheek. Daar vind je onder de knop (label) ‘Onderwijsconcepten’ alle vragenlijsten die beschikbaar zijn.

Speciaal voor Daltononderwijs

Basiskwaliteit:

 • Montessori-onderwijs 1 t/m 9

Vragenlijsten:

 • Daltononderwijs: Borging als voorwaarde
 • Daltononderwijs: Effectiviteit – Doelmatigheid
 • Daltononderwijs: Reflectie
 • Daltononderwijs: Samenwerken
 • Daltononderwijs: Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
 • Daltononderwijs: Zelfstandigheid

Deze specifieke Dalton-vragenlijsten kunnen gebruikt worden voor de visitaties van een Daltoncommissie (in het kader van de certificering).

Speciaal voor Jenaplanonderwijs

Quickscan en Schooldiagnose: 

 • Jenaplankernkwaliteit: 1 t/m 3

Vragenlijsten:

 • Jenaplanonderwijs: Directe instructie medewerkers
 • Jenaplanonderwijs: Exitvragenlijst ouders
 • Jenaplanonderwijs: Kinderen [1]
 • Jenaplanonderwijs: Kinderen [2]
 • Jenaplanonderwijs: Ouders
 • Jenaplanonderwijs: Stamgroepleiders

Speciaal voor Montessori-onderwijs

Basiskwaliteit:

 • Montessori-onderwijs 1 t/m 9

Vragenlijst:

 • Montessori-onderwijs: Zelfevaluatie

POP:

 • Montessoribekwaamheden Kennis en Montessoribekwaamheden Kunde

Beoordeling medewerkers:

 • Montessoribekwaamheden Kennis en Montessoribekwaamheden Kunde

Speciaal voor Ontwikkelingsgericht onderwijs

Vragenlijsten:

 • OGO: Leerlingen
 • OGO: Medewerkers
 • OGO: Ouders