Vragenlijsten voor diverse onderwijsconcepten in WMK

Vragenlijsten voor diverse onderwijsconcepten in WMK

De WMK bibliotheek biedt een grote variëteit aan standaard vragenlijsten en andere inhoud die u aan te passen is aan uw schoolsituatie. Het materiaal is in te zetten om uw kwaliteit of de tevredenheid te meten. Wist u dat er ook vragenlijsten op maat beschikbaar zijn voor verschillende onderwijsconcepten als Dalton, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht (OGO) en Montessori onderwijs.

Binnen diverse onderdelen van WMK vindt u de specifieke vragenlijsten en competentiesets in de WMK-bibliotheek. Daar vindt u een aantal knoppen (tags) als er een vragenlijst beschikbaar is voor uw onderwijsconcept. Dit ziet u in onderstaande afbeelding.

Speciaal voor Dalton

    Vragenlijsten:

 • Borging als voorwaarde
 • Effectiviteit/doelmatigheid
 • Reflectie
 • Samenwerken
 • Vrijheid (in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen)
 • Zelfstandigheid

Deze specifieke Dalton-vragenlijsten kunnen gebruikt worden voor de visitaties van een Daltoncommissie (in het kader van de certificering).

Speciaal voor Montessori

    Basiskwaliteit: Montessori-onderwijs 1 t/m 9

    Vragenlijsten: Vragenlijst zelfevaluatie Montessori-onderwijs

    POP:  Montessoribekwaamheden Kennis en Montessoribekwaamheden Kunde

    Beoordeling medewerkers: Montessoribekwaamheden Kennis en Montessoribekwaamheden Kunde

Speciaal voor Jenaplan

    Quickscan en Schooldiagnose: Jenaplankernkwaliteit: 1 t/m 3

    Vragenlijsten:

 • Kinderen
 • Stamgroepleiders
 • Ouders
 • (Activerende) Directe Instructie
 • Exit vragenlijst voor Ouders
 • Kindvragenlijst

Speciaal voor Ontwikkelingsgericht onderwijs

    Kwaliteitskaart OGO

    Vragenlijsten:

 • Directie
 • Het Team
 • Ouders
 • Organisatorische competenties van de leerkracht
 • Overige voorwaarden voor ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht
 • Reflectieve vaardigheden van de leerkracht