Basisvaardigheden als nieuwe standaard in het onderzoekskader

Basisvaardigheden als nieuwe standaard in het onderzoekskader

Vanaf nu legt de onderwijsinspectie nog meer de focus op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Het is als aparte standaard opgenomen in het onderzoekskader (OP0). Omdat de basisvaardigheden nu een eigen standaard hebben waarvan onderdelen eerder in een andere standaard stonden, zijn ook de indicatoren in OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding) en OP3 (Pedagogisch-didactisch handelen) aangepast. Uitgebreide informatie hierover is terug te lezen via de website van de inspectie.

Vanaf augustus 2024 wordt de nieuwe standaard ook daadwerkelijk meegenomen in de beoordeling en moet je als school kunnen laten zien dat je hiermee aan de slag bent. Met Mijnschoolkwaliteit kun je dit schooljaar al in kaart brengen hoe bij jou de basisvaardigheden ervoor staan en bepalen wat je er aan wilt verbeteren.

Basisvaardigheden in Mijnschoolplan en Onsbeleidsplan

Basisvaardigheden in Mijnschoolplan

In Mijnschoolplan is onder ‘Basiskwaliteit’ OP0 toegevoegd. De standaarden OP2 en OP3 zijn door de herzieningen nieuw toegevoegd. Deze zijn herkenbaar aan de toevoeging [2023]. Actiepunten die uit de eerder gescoorde standaarden kwamen, blijven behouden. Scholen die de [2023] standaarden dit schooljaar een keer scoren, zijn weer helemaal actueel en bij. Er kunnen nieuwe actiepunten bij komen voor volgende jaarplannen. Zo blijft het schoolplan een levend document.

Uiteraard worden de actiepunten die door de scholen zijn gekozen bij OP0 én die van de herziene indicatoren in Onsbeleidsplan bovenschools getoond bij de overzichten van actiepunten van de scholen.

Basisvaardigheden in WMK

WMK basisvaardigheden OP0

In WMK is bij ‘Basiskwaliteit’ in de bibliotheek de meting OP0 toegevoegd. De metingen OP2 en OP3 zijn aangepast en up to date. Scores die scholen al gedaan hebben op deze standaarden blijven. Om actueel te zijn, is het voor scholen goed deze standaarden opnieuw te scoren. 

Ook is er een QuickScan en Schooldiagnose samengesteld op basis van het document Sturing op basisvaardigheden (inspectie).

Met deze updates is het voor scholen eenvoudig zicht te krijgen op alle indicatoren die van belang zijn in de nieuwe standaard basisvaardigheden in het onderzoekskader.