Prestatie-indicatoren toegevoegd aan Mijnschoolplan

Prestatie-indicatoren toegevoegd aan Mijnschoolplan

In het nieuwe Mijnschoolplan is het onderdeel ‘Prestatie-indicatoren’ toegevoegd. Bent je je schoolplan aan het maken, dan vind je dit terug in een nieuw hoofdstuk bij het schrijven van het schoolplan en onder de gelijk genoemde knop in de navigatiebalk.

De uitwerking hiervan is gebaseerd op de brochure Regie op Onderwijskwaliteit (Herman Bijsterbosch) uit 2020. Prestatie-indicatoren zijn altijd gekoppeld aan een domein. Wanneer in het schoolplan een prestatie-indicator wordt toevoegt, kan deze verder worden uitgewerkt onder de knop ‘Prestatie-indicatoren’.

Er staan 30 uitgewerkte prestatie-indicatoren als voorbeeld in dit hoofdstuk. Deze kunnen scholen gebruiken, maar ook geheel eigen indicatoren aanmaken.

Bij de uitwerking hiervan kan ook worden aangeven wanneer deze geëvalueerd moeten worden. Voor deze evaluatie is een Monitor beschikbaar, zodat de voortgang makkelijk gevolgd kan worden.

Onderstaand kun je op de schermen klikken om vergroot een nog beter beeld van de nieuwe functie te krijgen.