Nieuwe Mijnschoolplan en periode gereed

Nieuwe Mijnschoolplan en periode gereed

Vanaf nu kan binnen Mijnschoolplan de nieuwe schoolplanperiode (2023-2027) worden aangemaakt. Ook zijn er in dit nieuwe schoolplan tal van toevoegingen en nieuwe functionaliteiten opgenomen.

De structuur en opzet blijft hetzelfde en er kan wederom worden gekozen tussen een ‘compacte’ en ‘standaard’ variant. Er staan nieuwe voorbeeldteksten klaar. De paragrafen komen grotendeels overeen met de vorige schoolplanperiode, waardoor scholen uit een vorige schoolplanperiode makkelijk kunnen hergebruiken.

Er zijn diverse vernieuwingen doorgevoerd:

Nieuwe paragrafen en hoofdstukken

In het schoolplan vindt u een aantal nieuwe paragrafen rond IKC en visies. U heeft de beschikking over twee extra lege hoofdstukken, zodat u ook eenvoudig eigen hoofdstukken kunt toevoegen.

Stelselkwaliteit

Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs richt zich op drie niveaus: op het stelsel als geheel, op de besturen en op de scholen. Om de kwaliteit van het stelsel te monitoren, hanteert de inspectie een raamwerk. Dit raamwerk beschrijft de werking van het stelsel aan hand van de kernfuncties van het onderwijs.

Nieuw toegevoegd aan Mijnschoolplan is het onderdeel Stelselkwaliteit. Hierin kunnen scholen scoren in welke mate ze er in slagen om voor alle leerlingen bij te dragen aan de realisatie van de kernfuncties van het onderwijs:

  • SK1 Kernfunctie Kwalificatie
  • SK2 Kernfunctie Socialisatie
  • SK3 Kernfunctie Allocatie
  • SK4 Voorwaarden

Knop kwaliteitsaspecten

De al bekende kwaliteitsindicatoren uit het schoolplan werken nog hetzelfde. U kunt nu iedere indicator koppelen aan een inspectie-standaard. Deze worden dan verzameld onder de nieuwe knop (in de navigatiebalk) Kwaliteitsaspecten. Hier kan per standaard de visie en ambitie worden geschreven.
Lees verder…

Prestatie-indicatoren

Nieuw in Mijnschoolplan is het onderdeel ‘Prestatie-indicatoren’. U vindt dit terug in een nieuw hoofdstuk bij het schrijven van uw schoolplan en de gelijk genoemde knop in de navigatiebalk. De uitwerking hiervan is gebaseerd op de brochure Regie op Onderwijskwaliteit (Herman Bijsterbosch) uit 2020. Er staan 30 uitgewerkte prestatie-indicatoren als voorbeeld in dit hoofdstuk. Voor de evaluatie is een Monitor beschikbaar, zodat de voortgang makkelijk gevolgd kan worden. Lees verder…