Veiligheid op school

Veiligheid op school

WMK sociale veiligheid poster

Van scholen wordt verwacht dat zij beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van de leerlingen, het welbevinden en de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren. Tevens dient er een coördinator te zijn, die het beleid coördineert voor het tegengaan van pesten en optreedt als aanspreekpunt als dat nodig is.
In de wet Veiligheid op school staat dat scholen zich moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de veiligheid op school moeten verbeteren. In de wet staat dat scholen:

 • Over veiligheidsbeleid (een veiligheidsplan) moeten beschikken
 • Over een aanspreekpunt moeten beschikken
 • Over een coördinator pestbeleid moeten beschikken
 • De beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen

Overigens: het aanspreekpunt en de coördinator pestbeleid kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.

Wat biedt WMK voor uw veiligheidsbeleid?

Scholen kunnen nu al via (ParnasSys)WMK beschikken over een Digitaal Veiligheidsplan. Met behulp van de WMK module ‘Veiligheid’  kunnen scholen zichzelf scoren op ‘veiligheid’ en op basis van de uitslagen een plan opstellen. De onderdelen van het veiligheidsplan op WMK zijn:

WMK Veiligheidsplan onderdelen

Voor de monitoring van de veiligheidsbeleving, de aantasting van de veiligheid en het welzijn van de leerlingen kunnen scholen gebruik maken van (ParnasSys)WMK. De gevalideerde ‘Vragenlijst Veiligheid Leerlingen‘ kan afgenomen worden in de groepen 5 t/m 8 en de resultaten kunnen via de button ‘Aanleveren bij de inspectie’ aangeleverd worden bij de Inspectie van het Onderwijs. Deze vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen (koppen):

 1. Veiligheidsbeleving
 2. Het optreden van de leraar
 3. De opstelling van de leerling
 4. Welbevinden
 5. Fysieke veiligheid
 6. Sociale veiligheid
 7. Psychische veiligheid
 8. Materiële zaken

Tenslotte kunnen de leerlingen een cijfer geven voor de volgende vragen:

 • Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer ..
 • Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer  ..

Op basis van de uitslagen kunnen de scholen een complete rapportage downloaden en een poster. De poster is 1 x A4 en geeft inzicht in de analyse van de school, de uitslagen, de benchmark (vergelijking met andere scholen) en de vastgestelde actiepunten.

WMK sociale veiligheid poster

Scholen die de veiligheid op school dieper (breder) willen meten, kunnen ook gebruik maken van de vragenlijsten ‘Veiligheid Ouders’ en ‘Veiligheid Medewerkers‘. De uitslagen van de drie veiligheidslijsten op (ParnasSys)WMK kunnen naast elkaar op 1 x A4 worden afgedrukt met behulp van de tool Vergelijkingen .