Ryanne Overmeire, directeur Sint Maartensschool, Voorburg

Ryanne Overmeire, directeur Sint Maartensschool, Voorburg

Inmiddels werk ik nu zo’n 4 jaar met de kwaliteitskaarten van WMK-PO. Voor onze school werken de kwaliteitskaarten, mits oprecht ingevuld, als een spiegel voor ons eigen functioneren. Het geeft ons goed zicht op wat er beter kan. Door cyclisch te werken en de verbeterpunten op te nemen in ons jaar en schoolplan, wordt het werken aan een betere kwaliteit van de school in ieder geval geborgd.

Ryanne Overmeire, directeur Sint Maartensschool, Voorburg