Nationaal programma onderwijs

Nationaal programma onderwijs

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen. (ParnasSys)Schoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag te kunnen gaan.

Alle scholen moeten vóór de zomer van 2021 zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen School Programma met de huidige stand van zaken.

Mijnschoolkwaliteit onderteunt u hierbij met de nieuwe module School Programma. Hiermee schrijft u dit plan, houdt u de administratieve lasten laag en heeft u er meer tijd voor om te zorgen dat het geld goed besteed wordt. School Programma is voor ParnasSys scholen exclusief beschikbaar in het pakket Schoolontwikkeling en voor andere scholen een extra module bij Mijnschoolplan. Het biedt alle onderdelen die nodig zijn om met School Programma aan de slag te gaan en deze te monitoren. In WMK zijn specifieke vragenlijsten voor het mentaal welbevinden toegevoegd.