Wat vindt u in Onsbeleidsplan?

Waar wilt u over vier jaar staan?

Met Onsbeleidsplan werkt u aan dat wat u met uw scholen wilt bereiken. Waar staat u nu? Waar wilt u over vier jaar staan? Wat zijn uw kernwaarden en waar bent u trots op? Wat is de beoordeling van de kwaliteit? In Onsbeleidsplan schrijft u het strategisch beleidsplan en werkt u dat uit richting uw scholen en monitort u de voortgang.

Hoe gaat u hiermee aan de slag?

Met Onsbeleidsplan heeft u diverse onderdelen en modules tot uw beschikking waarin u cyclisch met uw strategisch beleid aan de slag gaat en waarbij u alle zich heeft op de kwaliteit en de actiepunten van uw scholen (voor scholen is er Mijnschoolplan). Onderstaand nemen we u mee in een aantal van deze onderdelen en modules.

Zelfevaluatie basis- en stelselkwaliteit

Om de basis- en de stelselkwaliteit in beeld te brengen zit er in Onsbeleidsplan de mogelijkheid voor een zelfevaluatie. Deze zijn gebaseerd op het meest actuele waarderingskader. Het bestuur scoort de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en Financiën én de directies van de scholen scoren het gehele kader. Dit geeft een totaaloverzicht over de scholen in relatie tot de inspectie-eisen. Beleidsterreinen die onvoldoende scoren worden automatisch opgenomen in het strategisch beleidsplan. Het zelfevaluatierapport kan apart worden geprint en gebruikt bij een gesprek met de inspectie.

Het Strategisch beleidsplan

In Onsbeleidsplan staat er een strategisch beleidsplan voor u klaar met hoofdstukken die zijn voorzien van korte voorbeeldteksten. Deze teksten kunnen worden gebruikt om vorm te geven aan het eigen plan. Ieder hoofdstuk wordt afgerond met zowel actiepunten voor het bestuur als voor de scholen. Bij ieder hoofdstuk kunnen bijlagen worden opgenomen en het is mogelijk eigen hoofdstukken toe te voegen. Ieder hoofdstuk krijgt ongeveer één pagina en blijft dus compact. Dit geldt ook voor de domeinen. U vindt er actuele domeinen zoals onder andere Burgerschap, Gelijke kansen geven, Digitale technologie en Privacy.

Beleid meten

Op het gebied van kwaliteitsindicatoren, beoordeling en actiepunten zijn diverse paragrafen in het beleidsplan gekoppeld aan WMK-BM. Daar kunt u indicatoren direct doorzetten om te bevragen en te meten. Vervolgens haalt u met één druk op de knop de beoordeling (rapportage) en de actiepunten weer terug om te samen te vatten en te schrijven in uw beleidsplan, zodat u direcht zicht heeft op de actiepunten die naar voren komen.

Jaarplan en jaarverslag

De actiepunten voor het bestuur en de scholen worden op één centrale plek verzameld. Op deze plek worden de actiepunten toegekend aan een jaar(plan). Op basis van de actiepunten voor de scholen, wordt duidelijk welke school welk actiepunt oppakt, zodat het bestuur inzicht heeft in welke school wat doet, en waar ‘gemeenschappelijke punten’ zijn. Actiepunten kunnen worden uitgezet bij zelf aangemaakte werkgroepen. In het jaarplan worden de actiepunten verder uitgewerkt en aan het eind van het (school- of kalender)jaar kan het bestuur een jaarverslag schrijven.

Bestuursrapportage

Met de bestuursrapportage maakt u eenvoudig een rapportage van de belangrijkste resultaten en kengetallen van uw bestuur. De benodigde data wordt automatisch verzameld en er is de mogelijkheid om eigen analyses aan de rapportage toe te voegen. De rapportage geeft inzicht voor verbetering en kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan gesprekken met directeuren van scholen, RvT, GMR en Inspectie van het onderwijs.

NPO Rapportage

De NPO-rapportage geeft bestuurders actueel overzicht van de gekozen interventies en opgestelde School Programma’s van de scholen in hun organisatie. Een vereiste hierbij is dat de scholen de module School Programma van Mijnschoolplan gebruiken.

Recent werd bekend gemaakt, dat het programma wordt verlengd met twee jaren. Als er wijzigingen in interventies zijn, zal Onsbeleidsplan daarop worden aangepast.

Zicht op voortgang en kwaliteit

Met Onsbeleidsplan heeft u diverse mogelijkheden om zicht te houden op de kwaliteit en de actiepunten van uzelf en van uw scholen. Onderstaand vindt u een paar voorbeelden van overzichten en monitors die u tot uw beschikking heeft.

Actiepunten besturen

Van de verschillende actiepunten kan vanuit een overzicht worden afgelezen welke prioriteit ze hebben, of ze groot dan wel klein zijn ingeschaald en in welk jaar in de 4-jarige cyclus deze aan bod komen.

Actiepunten scholen

In dit overzicht kan het bestuur precies zien met welke actiepunten de scholen aan de slag zijn (gegaan). Per BRIN is dit inzichtelijk. Is het actiepunten gekozen, met welke prioriteit en wat is de status?

Monitoring

In het onderdeel Monitoring kunt u zien wat de voortgang is van actiepunten en de status van de werkgroepen die u heeft uitgezet.

De voordelen voor uw bestuur?

Wilt u meer weten over hoe u met Onsbeleidsplan aan de slag kunt? Neem dan contact met ons op. Besturen waar van de scholen ParnasSys gebruiken, verwijzen wij graag naar  Schoolontwikkeling Bovenschools van ParnasSys. U kunt zich aanmelden voor een gratis webinar.

Neem conctact met ons op