NPO-rapportage

Inzicht in interventies en schoolprogramma

De NPO-rapportage van Onsbeleidsplan geeft bestuurders voor de scholen die gebruik maken van de module School Programma actueel inzicht in de gekozen interventies en de door de scholen opgestelde plannen in het kader van Nationaal Programma Onderwijs.

Wat vindt u in de NPO -rapportage?

In het onderdeel NPO-rapportage van Onsbeleidsplan krijgt u compleet overzicht van de informatie rond het Nationaal Programma Onderwijs van uw scholen bij elkaar.

Koppeling open data

De NPO-rapportage biedt u inzicht in de schoolweging en achterstandsscores.

Nulmeting

Het onderdeel ‘Nulmeting’ geeft u overzicht van de nulmetingen van scholen (als scholen deze nulmeting hebben uitgevoerd).

Gekozen interventies

De ‘Menukaart’ geeft u per interventie het aantal scholen dat voor deze interventie heeft gekozen. Hoeveel actiepunten daaraan gekoppeld zijn en een overzicht van de ingeschatte kosten.

School Programma’s

Bij ‘School Programma’s’ ziet u het overzicht van de scholen die School Programma hebben gevuld. Als een school het heeft gevuld kunt u het schoolprogramma hier inzien en de poster bekijken.

Eigen teksten

Het is mogelijk eigen teksten op te nemen over bijvoorbeeld beleid of bovenschoolse interventies die u wilt inzetten. Het is ook mogelijk hier eigen verslagen en conclusies op te nemen.

Steeds up-to-date

De NPO rapportage in Onsbeleidsplan bevat steeds de bijgewerkte data uit de School Programma’s van de scholen.

Meer weten over Onsbeleidsplan?

Wilt u weten wat Onsbeleidsplan uw bestuur kan bieden?

Lees verder