Onsbeleidsplan oud

Onsbeleidsplan: zet heldere lijnen uit voor het bestuur en de scholen

Onsbeleidsplan is de bestuursversie van Mijnschoolplan. U zet hierin de lijnen uit en formuleert de plannen van het bestuur. Met het instrument kunt u centrale teksten opstellen en klaarzetten in de Mijnschoolplan omgevingen van de scholen. De systemen sluiten naadloos op elkaar aan. Het maken van een strategisch beleidsplan – waarin u de kaders vastlegt – is een essentiële stap om het beleid van het bestuur en de scholen op elkaar af te stemmen. Door het helder formuleren van de grote veranderdoelen van het bestuur, geeft u de schoolleiders concrete handvatten om zaken verder uit te werken. Onsbeleidsplan helpt u om zaken centraal vanuit het bestuur te organiseren, kwaliteit schooloverstijgend te ontwerpen en inzichtelijk te maken. Zo zet u teksten en actiepunten klaar die de schoolleiders kunnen verwerken in hun schoolplannen. En kunt u op bestuursniveau de voortgang monitoren van de schoolplannen, de actiepunten en de resultaten van de scholen. Gebruikt uw school ParnasSys? Kijk dan bij Schoolontwikkeling bovenschools van ParnasSys.

Wat vindt u in Onsbeleidsplan?

De belangrijkste functies van Onsbeleidsplan op een rij.

Zelfevaluatie

Om de basiskwaliteit in beeld te brengen zit er in Onsbeleidsplan de mogelijkheid voor een zelfevaluatie. Het bestuur scoort de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en Financiën én de directies van de scholen scoren het gehele kader. Dit geeft een totaaloverzicht over de scholen in relatie tot de inspectie-eisen. Beleidsterreinen die onvoldoende scoren worden automatisch opgenomen in het strategisch beleidsplan. Het zelfevaluatierapport kan apart worden geprint en gebruikt bij een gesprek met de inspectie.

Strategisch beleidsplan

In Onsbeleidsplan staat er een strategisch beleidsplan voor u klaar met hoofdstukken die zijn voorzien van korte voorbeeldteksten. Deze teksten kunnen worden gebruikt om vorm te geven aan het eigen plan. Ieder hoofdstuk wordt afgerond met zowel actiepunten voor het bestuur als voor de scholen. Bij ieder hoofdstuk kunnen bijlagen worden opgenomen. Ieder hoofdstuk krijgt ongeveer één pagina. Dit geldt ook voor de domeinen. Het beleidsplan wordt dus compact: circa 15 pagina’s.

Jaarplan en jaarverslag

De actiepunten voor het bestuur en de scholen worden op één centrale plek verzameld. Op deze plek worden de actiepunten toegekend aan een jaar(plan). Op basis van de actiepunten voor de scholen, wordt duidelijk welke school welk actiepunt oppakt, zodat het bestuur inzicht heeft in welke school wat doet, en waar ‘gemeenschappelijke punten’ zijn.
In het jaarplan worden de actiepunten verder uitgewerkt en aan het eind van het (school- of kalender)jaar kan het bestuur een jaarverslag schrijven.

Bestuursrapportage

Met de bestuursrapportage maakt u eenvoudig een rapportage van de belangrijkste resultaten en kengetallen van uw bestuur. De benodigde data wordt automatisch verzameld en er is de mogelijkheid om eigen analyses aan de rapportage toe te voegen. De rapportage geeft inzicht voor verbetering en kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan gesprekken met directeuren van scholen, RvT, GMR en Inspectie van het onderwijs.

Nieuw: NPO-rapportage

De NPO-rapportage geeft bestuurders actueel overzicht van de gekozen interventies en opgestelde School Programma’s van de scholen in hun organisatie. Een vereiste hierbij is dat de scholen de moduleSchool Programma van Mijnschoolplan gebruiken.

Lees verder

Onsbeleidsplan in het kort

Versterk de synergie tussen het bestuur en de scholen
Houd zicht op alle actiepunten van het bestuur én de scholen
Schrijf eenvoudig het strategische beleidsplan, jaarplan en jaarverslag
Centraal teksten ontwikkelen en doorzetten naar de schoolplannen
Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
Koppelingen met WMK-BM, Mijnschoolplan en Ultimview

Er is ook een versie voor scholen?

Lees meer over Mijnschoolplan