Nu grip op de hele gesprekkencyclus

Nu grip op de hele gesprekkencyclus

Mijnschoolteam gesprekkencyclus

Tot nu toe heeft u Mijnschoolteam ingezet als observatietool voor leraren en om de ontwikkeling van uw team in beeld te brengen.

Vanaf nu krijgt u met Mijnschoolteam grip op de hele gesprekkencylcus. Naast het observeren en het in beeld brengen van de ontwikkelingen binnen uw team, plant en coördineert u hiermee ook de afspraken rond alle gesprekken.
Als beheerder kunt u nu afspraken rond bezoeken en gesprekken plannen, de uitnodigingen versturen en afspraken in de agenda plaatsen. Daarnaast kunt u voor iedere observator dezelfde kijkwijzer klaarzetten en resultaten van de observaties bekijken.