NPO-gelden toegevoegd in School Programma

NPO-gelden toegevoegd in School Programma

De gepubliceerde bedragen in het kader van het School Programma (NPO-gelden) zijn verwerkt in de module School Programma. Op de website www.nponderwijs.nl zijn de gegevens terug te vinden. Voor de scholen brengen wij in kaart:

1. De NPO-gelden (aantal leerlingen x € 701,16)
2. De achterstandsgelden (achterstandsscore x € 251,16)
3. Het totaalbedrag

Daarnaast zal er een overzicht komen van deze inkomsten in relatie tot de uitgaven (kosten voor de gekozen interventies en actiepunten).