Nieuwe module ‘Beleidsplan begaafdheid

Nieuwe module ‘Beleidsplan begaafdheid

Iedere gebruiker van Mijnschoolplan heeft nu automatisch toegang tot de module ‘Beleidsplan begaafdheid’. Deze module helpt je met je beleidsplan begaafdheid en is samen met Sylvia Drent (auteur van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid) ontwikkeld en gekoppeld aan DHH.

Wat houdt de module ‘Beleidsplan begaafdheid’ in?

De module ‘Beleidsplan begaafdheid’ helpt je met het ontwikkelen van beleid rondom begaafdheid. Het stelt je in staat om beleid te formuleren, monitoren, evalueren en waar nodig bij te stellen. Zo zorg je ervoor dat je op een cyclische manier aan de slag gaat met begaafdheid binnen de kwaliteitscyclus van je school.

Voorbereiding en ondersteuning

  • Documenten en tools om het hele team mee te nemen in de visie-ontwikkeling en de voorbereiding van het beleid.
  • Bibliotheek met achtergrond-informatie en documenten die ondersteunen bij het uitvoeren van het beleid (formats, tips en voorbeeldformulieren).

Beleidsplan met voorbeelden

  • Beleidsplan begaafdheid met een compleet voorbeeld beleidsplan geschreven vanuit de werkwijze van DHH en suggesties voor actiepunten en bijlagen. Je kunt teksten overnemen, aanvullen en zelf schrijven. Gebruikers van DHH kunnen in het plan directe links opnemen naar schoolspecifieke documenten in DHH.

Implementatie en opvolging

  • Actiepunten en jaarplannen: De aangegeven actiepunten kun je zelf prioriteren en verdelen over de schooljaren. In Mijnschoolplan is het mogelijk om er vervolgens in het jaarplan een actieplan en een werkgroep aan te koppelen.
  • Monitors: Hier is per actiepunt de voortgang zichtbaar, zodat je een analyse kunt maken van de voortgang, de conclusies kunt weergeven en interventies kunt plannen.

Meer zien van de nieuwe module ‘Beleidsplan begaafdheid’? Lees verder.

Gebruikt je school Mijnschoolplan én DHH?

Dan kun je in het beleidsplan directe links opnemen naar schoolspecifieke documenten in DHH, zoals compactingrichtlijnen en materiaalresencies. In juni vindt er een update van DHH plaats waardoor gebruikers statistieken krijgen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Leerkrachten hebben dan in DHH de beschikking over een overzicht van de leerlingen van hun groep (de intern begeleider heeft een overzicht over alle groepen) en voor de directie is een overzicht op schoolniveau opgenomen. Deze kan eventueel gedeeld worden met het bestuur. De statistieken op schoolniveau worden binnen Mijnschoolplan opgenomen in de ‘Schoolrapportage’. Lees verder over DHH.

Statistieken beleidsmodule begaafdheid