Module Onderwijsachterstanden

Module Onderwijsachterstanden

Mijnschoolkwaliteit ondersteunt bij het onderwijsachterstandenbeleid van uw school. In Mijnschoolplan is de module Onderwijsachterstanden ontwikkeld. Daarin plaatsen we automatisch de meest actuele CBS-gegevens (achterstandsscores) en de toegekende bekostiging.

Daarnaast krijgt de gebruiker ‘zwermen’ met de achterstandsscores in relatie tot de schoolweging, en overzichten van het aantal potentiële achterstandsleerlingen in de wijk.

Scholen die Mijnschoolplan gebruiken in ParnasSys krijgen overzichten van de IV- en V-leerlingen per groep en per vak, deze scholen kunnen overzichten maken met de kenmerken en de zorgniveaus van de leerlingen per leerjaar.   

Tenslotte is het mogelijk om de schoolvisie en –beleid vast te leggen: hoe wordt er op school gedifferentieerd? Wat houdt (bijvoorbeeld) extra instructie en extra begeleiding in? Wanneer krijgt een leerling een OPP (eigen leerlijn) en wat kunnen en willen we betekenen voor VVE-leerlingen?

Koppeling met WMK
De module Onderwijsachterstanden is ook gekoppeld aan WMK. Scholen meten met de vragenlijst ‘Omgaan met diversiteit’ in WMK, halen deze gegevens op en voorzien ze van analyse en actiepunten in de module Onderwijsachterstanden. De actiepunten worden meegenomen in het jaarplan van de school.