Module Onderwijsachterstanden

Module Onderwijsachterstanden

De overheid keert de middelen uit op basis van de achterstandsscore met drempel aan een school(bestuur). Het geld dat scholen ontvangen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om in te zetten voor de meest kwetsbare leerlingen.
Van uw school wordt verwacht dat u beleid maakt over de volgende zaken:

  • Wat verstaat de school onder het begrip ‘kwetsbaar’?
  • Heeft de school inzicht in het aantal kwetsbare leerlingen per groep?
  • Maakt de school inzichtelijk hoe de gelden besteed worden?

Mijnschoolkwaliteit ondersteunt bij het onderwijsachterstandenbeleid van uw school. In Mijnschoolplan is de module Onderwijsachterstanden ontwikkeld. Daarin plaatsen we automatisch de meest actuele CBS-gegevens (achterstandsscores) en de toegekende bekostiging.

Daarnaast krijgt de gebruiker ‘zwermen’ met de achterstandsscores in relatie tot de schoolweging, en overzichten van het aantal potentiële achterstandsleerlingen in de wijk.

Scholen die Mijnschoolplan gebruiken in ParnasSys krijgen overzichten van de IV- en V-leerlingen per groep en per vak, deze scholen kunnen overzichten maken met de kenmerken en de zorgniveaus van de leerlingen per leerjaar.   

Tenslotte is het mogelijk om de schoolvisie en –beleid vast te leggen: hoe wordt er op school gedifferentieerd? Wat houdt (bijvoorbeeld) extra instructie en extra begeleiding in? Wanneer krijgt een leerling een OPP (eigen leerlijn) en wat kunnen en willen we betekenen voor VVE-leerlingen?

Koppeling met WMK
De module Onderwijsachterstanden is ook gekoppeld aan WMK. Scholen meten met de vragenlijst ‘Omgaan met diversiteit’ in WMK, halen deze gegevens op en voorzien ze van analyse en actiepunten in de module Onderwijsachterstanden. De actiepunten worden meegenomen in het jaarplan van de school.