School Programma

School Programma: snel aan de slag met het Nationaal Programma Onderwijs

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen. Mijnschoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag te kunnen gaan.

Meer weten voor ParnasSys scholenMeer weten voor andere scholen

Wat is School Programma?

Alle scholen moeten vóór de zomer van 2021 zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen School Programma met de huidige stand van zaken. Mijnschoolplan biedt met de module School Programma de tool om hiermee aan de slag te gaan. De gepubliceerde menukaart met bewezen interventies van het minsterie is hierin volledig opgenomen.

MSP School Programma home

Hoe ziet School Programma eruit?

De module School Programma geeft een voorbeeldplan met teksten die u kunt aanpassen. In een aantal hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van data uit gekoppelde systemen, daarnaast zijn bijlagen toe te voegen als toelichting. Hierdoor houdt u de administratieve lasten laag en is er meer tijd om te zorgen dat het geld goed besteed wordt. De volgende onderdelen komt u tegen binnen School Programma:

> Inleiding (met o.a. de visie van de school op leerachterstanden, leervertraging en kwetsbare leerlingen)
> Leerlingenpopulatie (met schoolweging en achterstandsscores)
> Kenmerken leerlingen (een overzicht met de leerlingen per leerjaar)
> Cognitieve resultaten (gekoppeld aan Ultimview – diverse toetsresultaten)
> Sociale resultaten
> Mentaal welbevinden (gekoppeld aan WMK – uitkomsten vragenlijsten)
> Overleg (weergave van de gesprekken met het team, de ouders en de leerlingen)
> Adviezen VO (kansrijk adviseren)
> Mogelijke actiepunten
> Menukaart (met bewezen interventies van het ministerie)
> Gekozen actiepunten (en kosten voor uitvoering)
> Monitoring (bewaken voortgang van het plan)


Met deze module kunt u snel van start met uw analyses en het opstellen van uw schoolprogramma. En voor de actiepunten interventies kiezen uit de menukaart van het ministerie. De actiepunten die u in uw schoolprogramma uitwerkt, kunt u op dezelfde manier als voor het schoolplan over de jaren verdelen en ze komen ook terug in jaarplan en -verslag. Zo zorgen we er voor dat de verantwoording goed is geregeld en dat u daarbij zo min mogelijk extra werk hebt. Met de Monitors bewaakt u de voortgang van de actiepunten.

Bestuursfuncties in Onsbeleidsplan

In Onsbeleidplan is er voor besturen rapportage rond NPO te vinden. Deze rapportage biedt diverse overzichten op basis van de schoolprogramma’s van de scholen.

Lees meer over de NPO-rapportage

Ondersteuning nodig?

Zoals u van ons gewend bent, kunt u direct zelf aan de slag met School Programma. Als u er liever begeleiding bij wilt, dan is dat geen probleem. Zowel auteur Cees Bos als de ParnasSys Academie hebben speciaal hiervoor scholing ontwikkeld.

Bos Onderwijs Consultancy

BOC-log

ParnasSys Academie

ParnasSys Academie logo