School Programma

School Programma: snel aan de slag met het Nationaal Programma Onderwijs

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen. Mijnschoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag te kunnen gaan. Voor ParnasSys gebruikers is deze module exclusief beschikbaar in het pakket Schoolontwikkeling. Voor andere scholen is het als extra module beschikbaar in de Mijnschoolplan omgeving.

Meer weten voor ParnasSys scholenMeer weten voor andere scholen

Wat is School Programma?

Alle scholen moeten vóór de zomer van 2021 zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen School Programma met de huidige stand van zaken.

School Programma

Hoe ziet School Programma eruit?

School Programma geeft voorbeeldtesten die u zelf kunt aanpassen en maakt daar waar mogelijk met koppelingen gebruik van kant-en-klare informatie. Door hoofdstukken en paragrafen uit en aan te zetten, of toe te voegen bepaalt u zelf de inhoud en lengte. Elke gewenste bijlage voegt u toe als toelichting. De volgende onderdelen komt u tegen binnen School Programma:

> Inleiding (met o.a. de visie van de school op leerachterstanden, leervertraging en kwetsbare leerlingen)
> Leerlingenpopulatie (met schoolweging en achterstandsscores)
> Kenmerken leerlingen (een overzicht met de leerlingen per leerjaar)
> Cognitieve resultaten (gekoppeld aan Ultimview – diverse toetsresultaten)
> Sociale resultaten
> Mentaal welbevinden (gekoppeld aan WMK – uitkomsten vragenlijsten)
> Overleg (weergave van de gesprekken met het team, de ouders en de leerlingen)
> Adviezen VO (kansrijk adviseren)
> Gekozen actiepunten (en kosten voor uitvoering)
> Monitoring (bewaken voortgang van het plan)


Met deze module kunt u snel van start met uw analyses en het opstellen van uw School Programma. De actiepunten die u in uw School Programma uitwerkt, kunt u op dezelfde manier als voor het schoolplan over de jaren verdelen en ze komen ook terug in jaarplan en -verslag. Zo zorgen we er voor dat de verantwoording goed is geregeld en dat u daarbij zo min mogelijk extra werk hebt.

Binnenkort bestuursfuncties in Onsbeleidsplan

Lees meer over Onsbeleidsplan

Ondersteuning nodig?

Zoals u van ons gewend bent, kunt u direct zelf aan de slag met uw School Programma. Als u er liever begeleiding bij wilt, dan is dat geen probleem. Zowel auteur Cees Bos als de ParnasSys Academie hebben speciaal hiervoor scholing ontwikkeld.

BOC-log

Bos Onderwijs Consultancy

ParnasSys Academie logo

ParnasSys Academie