Mijnschoolplan

Mijnschoolplan: zet eigen ambities centraal

Wil je een schoolplan maken? Met Mijnschoolplan maak je snel en eenvoudig samen met het onderwijsteam een schoolplan, de jaarplannen en jaarverslagen. Doordat de acties over het team en in de tijd te verdelen zijn, stimuleert de module je school om tijdens de hele kwaliteitscyclus te blijven werken aan de actiepunten. Andere modules helpen je bij je rapportages, analyses en andere plannen voor uw school. Gebruikt je school ParnasSys? Kijk dan bij Schoolontwikkeling van ParnasSys.

Wat vind je in Mijnschoolplan?

Met Mijnschoolplan doe je meer dan alleen je schoolplan maken. De belangrijkste functies in Mijnschoolplan op een rij:

Zelfevaluatie

Op basis van de standaarden voor basiskwaliteit van de inspectie doe je een zelfevaluatie. Zelf of met je team. Op basis van de zelfevaluatie kies je de actiepunten. Alleen of met het team zet je de basis voor het schoolplan op. De uitslag wordt grafisch weergegeven. Bovendien is een zelfevaluatierapport te downloaden. Met behulp van duidelijke signaalkleuren is direct zichtbaar of een standaard (bijv. Veiligheid) onvoldoende, zwak, voldoende, goed of excellent is. Evalueer zowel de basiskwaliteit van de school als de eigen ambities.

Het Schoolplan

Er staat een kant en klaar voorbeeld van een schoolplan klaar dat je naar eigen inzicht aanpast. Compact of uitgebreid. Kwaliteitsindicatoren, beoordelingen en aandachtspunten voeg je (ook uit WMK) eenvoudig toe. De scores van de zelfevaluatie worden automatisch in het juiste hoofdstuk van het schoolplan verwerkt. Met Onsbeleidsplan kunnen standaardteksten voor de hele stichting klaar gezet worden. Gebruikte je al Mijnschoolplan, dan staan de teksten van het vorige schoolplan klaar voor het maken van je nieuwe schoolplan.

Jaarplan en jaarverslag

De aandachtspunten uit het schoolplan verdeel je eenvoudig over de jaren. Op basis van deze verdeling komen de actiepunten automatisch terug in de jaarplannen. In het jaarplan zijn de actiepunten in het jaar in te plannen en toe te kennen aan betrokkenen. Ze kunnen in werkgroepen worden uitgezet. Wie werkt waaraan en wanneer? Dit komt in een mooi vergaderschema. Door de evaluatie aan het jaarplan toe te voegen wordt direct een jaarverslag gegenereerd. Hiermee voorkom je dubbel werk.

Extra rapportages en modules

Extra modules helpen je bij je rapportages, analyses en andere plannen voor uw school. De schoolrapportage geeft met kengetallen, inzichten en analyses inzicht in hoe de school ervoor staat. Je kunt daarnaast de referentieniveaus analyseren, een competentiegids maken en de onderwijsachterstanden in beeld brengen. Ook kun je een beleidsplan begaafdheid, scholingsplan, professioneel statuut, leerstofaanbod, of schoolondersteuningsprofiel ontwikkelen.

Nieuw: module ‘Beleidsplan begaafdheid’

Mijnschoolplan biedt nu de module ‘Beleidsplan begaafdheid’. Hiermee ga je aan de slag met beleid op het gebied van begaafdheid dat is gekoppeld met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH).

Lees verder

Mijnschoolplan in het kort

Stel de parels en streefbeelden van uw school vast
Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
Schrijf eenvoudig schoolplan, jaarplan en jaarverslag
Sluit aan bij de laatste inspectie-eisen en themaonderzoeken
Verdeel en plan concrete acties over het team
Koppelingen met ParnasSys, Ultimview, Onsbeleidsplan en WMK

Er is ook een versie voor besturen!

Lees meer over Onsbeleidsplan

Mijnschoolplan is onderdeel van Schoolontwikkeling van ParnasSys

Met Schoolontwikkeling van ParnasSys leg je een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van de school. De module bestaat uit de instrumenten WMK en Mijnschoolplan, met koppelingen naar ParnasSys, Ultimview en Zien!. Hierdoor ben je in staat duurzaam te werken aan schoolontwikkeling.

Deze module is alleen beschikbaar voor scholen met ParnasSys. Meer weten en bestellen?