Menukaart met interventies compleet beschikbaar

Menukaart met interventies compleet beschikbaar

School Programma menukaart

In het School Programma binnen Mijnschoolplan analyseert u de cognitieve en de sociale ontwikkeling van uw groepen en uw leerlingen. Uit de analyses komen diverse actiepunten naar voren waarmee u aan de slag wilt gaan. Het ministerie heeft op 10 mei een menukaart met bewezen interventies gepubliceerd die u kunt gaan inzetten om achterstanden weg te werken. Deze menukaart is nu volledig opgenomen in het School Programma.

School Programma menukaart
Menukaart

Hoe werkt de menukaart in School Programma?

Kiezen van een interventie

In School Programma ziet u een lijst met alle interventies van de menukaart. Als u een interventie aanklikt, kunt u bepalen of u deze interventie wil inzetten voor uw School Programma.
Zodra u een interventie kiest, krijgt u de volgende informatie:

1. Wat houdt de interventie in?
2. Hoe effectief is de interventie?
3. Hoe overtuigend is het bewijs?
4. Wat zijn de kosten?
5. Tips en suggesties

Menukaart - een op een begeleiding
Kiezen van een interventie

Uitwerken van de interventie

Vervolgens maakt u een kostenraming. Per onderdeel (middelen, personeel etc.) vult u een schatting van de kosten in.
Daarna formuleert u de actiepunten en de gewenste situatie (de doelen – SMART).

Menukaart - Instructie in kleine groepen
Uitwerken van een interventie

Selecteren en plannen van de actiepunten

Onder de knop ‘mogelijke actiepunten’ ziet u het overzicht van actiepunten uit uw School Programma, verdeeld over de hoofdstukken en paragrafen. Het overzicht is te downloaden om met team, MR en de leerlingenraad keuzes te maken.

Menukaart mogelijke actiepunten
Mogelijke actiepunten

Vanuit dit scherm bepaalt u wat de werkelijke actiepunten worden. Onder de knop ‘gekozen actiepunten’ geeft u de actiepunten een prioriteit en verdeelt u ze over de jaren.

Menukaart inplannen
Inplannen van actiepunten

De ‘gids met actiepunten en interventies’ is een document met alle gekozen interventies uit de menukaart, met daarbij uw actiepunten.

Menukaart - gids met actiepunten en interventies
Gids met actiepunten en interventies

Monitoren van de actiepunten

Via de jaarplannen komen de gekozen actiepunten ook in Monitor. Met behulp van de monitor volgt u de voortgang van uw plannen.

Menukaart monitor
Monitoren van actiepunten