Maak nu het School Programma

Maak nu het School Programma

School Programma

Als extra module is nu het nieuwe ‘School Programma’ beschikbaar.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs moeten alle scholen vóór de zomer van 2021 zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen School Programma met de huidige stand van zaken.

Mijnschoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag te kunnen gaan. Voor ParnasSys gebruikers is deze module exclusief beschikbaar in het pakket Schoolontwikkeling. Voor andere scholen is het als extra module beschikbaar in de Mijnschoolplan omgeving.

Het biedt alle onderdelen die nodig zijn om met School Programma aan de slag te gaan en deze te monitoren.