Hoe maak je gebruik van de nieuwe schoolrapportage?

Hoe maak je gebruik van de nieuwe schoolrapportage?

Hoe kun je gebruik maken van de nieuwe schoolrapportage binnen Mijnschoolplan?

 1. Je kunt ieder hoofdstuk apart printen en analyseren
 2. Je kunt je bestuur(der) optimaal informeren over één of meer hoofdstukken
 3. Alle kengetallen van de school overzichtelijk in één module
 4. Je kunt op basis van de gegevens het gesprek met de inspectie aangaan (bij een schoolbezoek)
 5. Je kunt met je team samen een onderdeel analyseren en voorzien van actiepunten

En bijvoorbeeld:

 • In één oogopslag zien of je basiskwaliteit levert
 • In één oogopslag zien of je voldoet aan de inspectie-eisen m.b.t. de eindtoets (over meerdere jaren in beeld)
 • In één oogopslag zien of je voldoet aan de inspectie-eisen m.b.t. de referentieniveaus (nieuwe systematiek inspectie verwerkt)
 • In één oogopslag zien hoeveel procent van de leerlingen in VO-3 conform advies zit
 • In één oogopslag zien of je doorstroom passend is bij de inspectienormen
 • In één oogopslag zien of de leerlingen op de tussentoetsen voldoende groei realiseren
 • In één oogopslag zien of er de uitstroom naar T/havo of hoger overeenkomt met het percentage leerlingen dat 2F/1S haalde
 • In één oogopslag een meerjarenoverzicht m.b.t. de gegeven adviezen

Handig:

 • Scholingsoverzicht: teamscholing en individuele scholing
 • Overzicht van de in- en uitstroom van de leerlingen
 • Overzicht van de (zeer) sterke kanten van de school
 • Overzichten van de mate van tevredenheid van de leerlingen, ouders en leraren

Meer lezen over de schoolrapportage? Lees verder…