Categorie: Nieuws

Een schoolplan waardevol?

Een nieuw schoolplan enorm waardevol

Schoolkwaliteit is overal voelbaar: in de klas, in de gangen en op het schoolplein. Samen met hun team streven schoolleiders naar een optimale leer- en werkomgeving waarin leerlingen kunnen excelleren en de resultaten van de school continu verbeteren. Maar: hoe bepaal je de juiste visie, missie en acties hiervoor? Hoe weet je waar je school…
Read more

De grote lijnen voor uw scholen alvast uitzetten?

Volg een webinar om goed voorbereid aan de slag te gaan en de schoolleider werk uit handen te nemen. Voor besturen en scholen is een nieuwe cylcus van plannen aangebroken. Het strategisch beleidsplan is (als het goed is) de basis voor de schoolplannen van de scholen. Mijnschoolkwaliteit en Schoolkwaliteit van ParnasSys ondersteunen u daar ook…
Read more

Privacy convenant 4.0

Scholen hebben de regie in het goed omgaan met privacy. Het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij. De aanbieders van Mijnschoolkwaliteit ondersteunen u daar uiteraard bij. Al jarenlang zijn we deelnemer in het privacyconvenant en sinds deze zomer hebben we de versie 4.0 geïmplementeerd.  Op de website van…
Read more

Nieuwe Mijnschoolplan en periode gereed

Vanaf nu kan binnen Mijnschoolplan de nieuwe schoolplanperiode (2023-2027) worden aangemaakt. Ook zijn er in dit nieuwe schoolplan tal van toevoegingen en nieuwe functionaliteiten opgenomen. De structuur en opzet blijft hetzelfde en er kan wederom worden gekozen tussen een ‘compacte’ en ‘standaard’ variant. Er staan nieuwe voorbeeldteksten klaar. De paragrafen komen grotendeels overeen met de…
Read more

Prestatie-indicatoren toegevoegd aan Mijnschoolplan

In het nieuwe Mijnschoolplan is het onderdeel ‘Prestatie-indicatoren’ toegevoegd. Bent je je schoolplan aan het maken, dan vind je dit terug in een nieuw hoofdstuk bij het schrijven van het schoolplan en onder de gelijk genoemde knop in de navigatiebalk. De uitwerking hiervan is gebaseerd op de brochure Regie op Onderwijskwaliteit (Herman Bijsterbosch) uit 2020. Prestatie-indicatoren zijn…
Read more

Kwaliteitsaspecten gekoppeld in Mijnschoolplan

In het nieuwe Mijnschoolplan werken de bekende kwaliteitsindicatoren uit het schoolplan nog op dezelfde wijze. Nieuw is dat u nu iedere indicator kunt koppelen aan een inspectie-standaard. Deze worden verzameld onder de nieuwe knop (in de navigatiebalk) Kwaliteitsaspecten. Hier kan per standaard de visie en ambitie worden geschreven. De download die al beschikbaar was, hebben…
Read more

Draaiboek COVID-19 in Mijnschoolplan

Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat ze per 1 oktober 2022 een draaiboek rondom COVID-19 hebben voorgelegd aan de MR: https://www.poraad.nl/over-de-po-raad/ministerie-lanceert-sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs. Als service voor klanten is er in Mijnschoolplan een draaiboek COVID-19 toegevoegd. Deze kan hiervoor als startpunt kan dienen. Er zijn voorbeeldteksten beschikbaar op basis van het sectorplan dat er ligt. Schoolbesturen hebben in…
Read more

WMK is gekoppeld met Parro

Duizenden scholen in Nederland maken gebruik van Parro van ParnsSys om de communicatie met ouders goed te stroomlijnen. Een vergelijkbare groep maakt gebruik van WMK om onder meer de oudertevredenheid te peilen. Beide zijn nu aan elkaar gekoppeld, zodat ouders en verzorgers nu ook via mobiel te bereiken voor dit soort metingen.  De koppeling is…
Read more

NPO verlengd in School Programma

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is verlengd tot 2025. Scholen wordt gevraagd nu de schoolscan te actualiseren en het schoolprogramma bij te stellen. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar gesteld. Er is een aangepaste NPO menukaart gepubliceerd. Alle onderdelen linken nu door naar de toolkits: Toolkit Leren en Lesgeven en de Toolkit Jonge Kind. De module…
Read more

Onsbeleidsplan is vernieuwd

Vanaf nu is er een nieuwe versie van Onsbeleidsplan beschikbaar, inclusief een nieuwe planperiode. Alles staat klaar voor besturen om aan de slag te gaan met het nieuwe strategisch beleidsplan. De werkwijze blijft hetzelfde en het ziet eruit zoals de gebruikers gewend zijn. Wel zijn er diverse nieuwe functionaliteiten en inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. Basiskwaliteit Het…
Read more