Categorie: Mijnschoolplan

Logo Inspectie van het Onderwijs

Onderwijsachterstanden in beeld

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid herzien. In plaats van de oude gewichtenregeling berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu per kind het risico op een onderwijsachterstand (kind-score). Op basis van deze scores krijgt u inzicht in mogelijke onderwijsachterstanden en op basis hiervan keert de overheid middelen uit…
Read more

Schoolweging en referentieniveaus nu in schoolrapportage

De nieuwe schoolrapportage in Mijnschoolplan is nog maar net beschikbaar en nu al verder uitgebreid. De rapportage is nu heel compleet en biedt heel veel aanvullende informatie, vooral wanneer u de gekoppelde ParnasSys versie gebruikt. Wilt u bijvoorbeeld een analyse maken met betrekking tot de referentieniveaus? De schoolrapportage geeft nu up to date informatie over…
Read more

Hoe maak je gebruik van de nieuwe schoolrapportage?

Hoe kun je gebruik maken van de nieuwe schoolrapportage binnen Mijnschoolplan? Je kunt ieder hoofdstuk apart printen en analyseren Je kunt je bestuur(der) optimaal informeren over één of meer hoofdstukken Alle kengetallen van de school overzichtelijk in één module Je kunt op basis van de gegevens het gesprek met de inspectie aangaan (bij een schoolbezoek)…
Read more

Maak nu eenvoudig een eigen schoolrapportage

Met behulp van het instrument Mijnschoolplan kunnen scholen op een eenvoudige manier hun eigen schoolplan en hun jaarplannen en jaarverslagen ontwikkelen. Maar het biedt zo veel meer. Via de switchknop Documenten (rechtsboven in de navigatiebalk) kan een school bijvoorbeeld een scholingsplan, een professioneel statuut, of een schoolondersteuningsprofiel ontwikkelen. Helemaal nieuw in dit rijtje is de…
Read more

Privacyconvenant onderwijs

AVG en Mijnschoolkwaliteit

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en daarom verbinden wij ons aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. van de GEU. Hiermee sluiten wij onze privacymaatregelen aan op de AVG. Iedere gebruiker van één of meerdere producten van Mijnschoolkwaliteit heeft eind mei 2018 alle documenten ontvangen die…
Read more