Categorie: Mijnschoolplan

Basisvaardigheden als nieuwe standaard in het onderzoekskader

Vanaf nu legt de onderwijsinspectie nog meer de focus op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Het is als aparte standaard opgenomen in het onderzoekskader (OP0). Omdat de basisvaardigheden nu een eigen standaard hebben waarvan onderdelen eerder in een andere standaard stonden, zijn ook de indicatoren in OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding) en…
Read more

Bereikbaarheid helpdesk in de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk telefonisch beperkt bereikbaar: Het is ook mogelijk om vragen te mailen. Wij proberen dringende vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Nieuwe module ‘Beleidsplan begaafdheid

Iedere gebruiker van Mijnschoolplan heeft nu automatisch toegang tot de module ‘Beleidsplan begaafdheid’. Deze module helpt je met je beleidsplan begaafdheid en is samen met Sylvia Drent (auteur van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid) ontwikkeld en gekoppeld aan DHH. Wat houdt de module ‘Beleidsplan begaafdheid’ in? De module ‘Beleidsplan begaafdheid’ helpt je met het ontwikkelen van beleid…
Read more

Een schoolplan waardevol?

Een nieuw schoolplan enorm waardevol

Schoolkwaliteit is overal voelbaar: in de klas, in de gangen en op het schoolplein. Samen met hun team streven schoolleiders naar een optimale leer- en werkomgeving waarin leerlingen kunnen excelleren en de resultaten van de school continu verbeteren. Maar: hoe bepaal je de juiste visie, missie en acties hiervoor? Hoe weet je waar je school…
Read more

De grote lijnen voor uw scholen alvast uitzetten?

Volg een webinar om goed voorbereid aan de slag te gaan en de schoolleider werk uit handen te nemen. Voor besturen en scholen is een nieuwe cylcus van plannen aangebroken. Het strategisch beleidsplan is (als het goed is) de basis voor de schoolplannen van de scholen. Mijnschoolkwaliteit en Schoolkwaliteit van ParnasSys ondersteunen u daar ook…
Read more

Nieuwe Mijnschoolplan en periode gereed

Vanaf nu kan binnen Mijnschoolplan de nieuwe schoolplanperiode (2023-2027) worden aangemaakt. Ook zijn er in dit nieuwe schoolplan tal van toevoegingen en nieuwe functionaliteiten opgenomen. De structuur en opzet blijft hetzelfde en er kan wederom worden gekozen tussen een ‘compacte’ en ‘standaard’ variant. Er staan nieuwe voorbeeldteksten klaar. De paragrafen komen grotendeels overeen met de…
Read more

Prestatie-indicatoren toegevoegd aan Mijnschoolplan

In het nieuwe Mijnschoolplan is het onderdeel ‘Prestatie-indicatoren’ toegevoegd. Bent je je schoolplan aan het maken, dan vind je dit terug in een nieuw hoofdstuk bij het schrijven van het schoolplan en onder de gelijk genoemde knop in de navigatiebalk. De uitwerking hiervan is gebaseerd op de brochure Regie op Onderwijskwaliteit (Herman Bijsterbosch) uit 2020. Prestatie-indicatoren zijn…
Read more

Kwaliteitsaspecten in het schoolplan

Kwaliteitsaspecten gekoppeld in Mijnschoolplan In het nieuwe Mijnschoolplan werken de bekende kwaliteitsindicatoren uit het schoolplan nog op dezelfde wijze. Nieuw is dat je nu iedere indicator kunt koppelen aan een inspectie-standaard. Deze worden verzameld onder de nieuwe knop (in de navigatiebalk) Kwaliteitsaspecten. Hier kan per standaard de visie en ambitie worden geschreven. De download die…
Read more

Draaiboek COVID-19 in Mijnschoolplan

Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat ze per 1 oktober 2022 een draaiboek rondom COVID-19 hebben voorgelegd aan de MR: https://www.poraad.nl/over-de-po-raad/ministerie-lanceert-sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs. Als service voor klanten is er in Mijnschoolplan een draaiboek COVID-19 toegevoegd. Deze kan hiervoor als startpunt kan dienen. Er zijn voorbeeldteksten beschikbaar op basis van het sectorplan dat er ligt. Schoolbesturen hebben in…
Read more

NPO verlengd in School Programma

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is verlengd tot 2025. Scholen wordt gevraagd nu de schoolscan te actualiseren en het schoolprogramma bij te stellen. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar gesteld. Er is een aangepaste NPO menukaart gepubliceerd. Alle onderdelen linken nu door naar de toolkits: Toolkit Leren en Lesgeven en de Toolkit Jonge Kind. De module…
Read more