Voor het bestuur

Iedere vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur en een aantal van de scholen die onder het bestuur vallen. De inspectie onderzoekt het bestuur en beoordeelt deze in ieder geval op de kwaliteitszorg. Daarbij moeten zij zelf beschikken over een zekere professionaliteit en hebben ze daarnaast informatie nodig van de scholen.

Onsbeleidsplan en WMK-BM ondersteunen u hierbij. Voor ParnasSys gebruikers is er Schoolontwikkeling bovenschools van ParnasSys (bestaande uit de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM, met koppelingen naar ParnasSys en Ultimview).

Het maken van een strategisch beleidsplan – waarin u als bestuurder de kaders vastlegt – is een essentiële stap om het beleid van het bestuur en de scholen op elkaar af te stemmen. Door het helder formuleren van de grote veranderdoelen van het bestuur, geeft u schooldirecteuren concrete handvatten om zaken verder uit te werken.